Styret viser til medlemsmøte i båtforeningen og baserer seg på at det vi må etablere ny bryggefront. Det som det skal stemmes over er om det i tillegg skal reetableres fundament og betongplate for å kunne montere kranen i tilsvarende posisjon ift. ny bryggefront. Det er nedenfor vist et budsjett for disse arbeidene.

 

 

Bildet ligger også som egen fil nederst.

 

Det er i estimatet over tatt utgangspunkt i overslag fra entreprenør. Basert på en vurdering av summene for forventet tillegg og usikkerhetsavsetning satt noe ned i en vurdering om omfanget på det som skal gjøres (antall deloppgaver) er lavt og prisene i stor grad er forankret hos utførende entreprenør.

 

Årsmøtet skal stemme over disse sakene:

  • Spuntfront (anses allerede avgjort):                           1,79 MNOK
  • Kran inkludert forhøyet fundament og betongplate:     0,63 MNOK

 

Finansiering:

 

  • Finansiering av ny spunt : Øke medlemskontingent til 1800 (300 kr opp)
  • Finansiering av reetablering av kran: Betale egenandel pr løft. 300kr inntil 20fot. 500kr fra 20 fot

 

Alternativ modell er ingen prisøkning eller egenandel. Konsekvensene ved disse alternativene vil bli nærmere belyst på årsmøtet.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Valg 2022 båtforening skjærviken.pdf)Valg 2022 båtforening skjærviken[Valg 2022 båtforening skjærviken]116 kB
Last ned denne filen (Nedbetalingsplan kr. 2.500.000 med renteøkning.pdf)Nedbetalingsplan kr. 2.500.000 med 1% renteøkning[Nedbetalingsplan kr. 2.500.000 med 1% renteøkning]193 kB
Last ned denne filen (Båtforening Regnskap 2021 del 2.pdf)Båtforening Regnskap 2021 del 2[Båtforening Regnskap 2021 del 2]96 kB
Last ned denne filen (Båtforening Regnskap 2021 del 1.pdf)Båtforening Regnskap 2021 del 1[Båtforening Regnskap 2021 del 1]175 kB
Last ned denne filen (Båtforening Budsjett ny bryggefront.png)Båtforening Budsjett ny bryggefront[Båtforening Budsjett ny bryggefront]50 kB
Last ned denne filen (Båtforening Budsjett 2022.pdf)Båtforening Budsjett 2022[Båtforening Budsjett 2022]178 kB
Last ned denne filen (Årsberetning 2021.pdf)Årsberetning 2021[Årsberetning 2021]52 kB

Skjærviken Båtforening på Facebook