Hei

Denne gangen er det ikke mulig for oss å ha et fysisk møte. I avveiningen om møteform har tiden løpt litt fra oss slik at vi sender ut innkallingen litt for sent, men velger dette for å opprettholde vår faste dag – første fredag i mars – fremfor å utsette.

 

Vi vil også i år ha et todelt møte hvor vi starter med det formelle årsmøtet og deretter tar et medlemsmøte for å orientere om pågående saker og svare på spørsmål om disse.

 

 

Årsmøte: (ca 40 min)
1. Åpning, godkjenning av innkalling til årsmøte

2. Valg av møtedirigent

3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll

4. Styrets årsberetning

5. Gjennomgang regnskap

6. Budsjett

7. Valg

8. Innkomne forslag

Pause: 5 min

 

Medlemsmøte:

1. Kran – behov for reparasjoner og bytte av servicefirma

2. Byggeprosjekt – en orientering om VA-prosjektet med tilbygg

3. Sikkerhet i havna

4. Andre saker?


Forslag til saker som behandles i årsmøtet sendes til styret via vår nettside:
www.skjaerviken.no

Frist for å sende inn forslag: fredag 26. februar.

 

 

Har du ikke brukt Teams før eller har du ikke Teams på din PC eller telefon?

Se her: Last ned skrivebords- og mobilapper | Microsoft Teams

 

Hvordan bruke Teams? Søk opp dette på YouTube eller spør noen du kjenner om de kan hjelpe deg. Et annet alternativ er å alliere seg med noen andre i foreningen som allerede bruker Teams og kanskje sitte sammen med den personen.

 

Det kan være en god idé å logge dere inn litt før møtet starter. Styret vil være pålogget fra 17:50 slik at vi kan teste litt og er tilgjengelige på telefon for veilledning om tekniske ting rundt deltakelse i Teams-møtet. Som dere ser under er det også mulig å delta via telefon ved å ringe nummeret under i Teams-linken (kun lyd).

 

Lykke til og velkommen til vårt første digitale årsmøte 😊

 

Med vennlig hilsen

Styret i Skjærviken Båtforening

 

 

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Or call in (audio only)

+45 32 72 68 75,,460758813#   Denmark, All locations

Phone Conference ID: 460 758 813#

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options

Skjærviken Båtforening på Facebook