Siden den forrige innkallingen til Skjærviken båtforening sitt årsmøte ble sendt ut for sent i henhold til foreningens lover, har styret bestemt følgende:

 

Det vil fredag 4.mars bli avholdt et medlemsmøte på Viks selskapslokaler klokka 18. 

 

Agendaen vil være:

 1. Orientering om ny bryggefront:
  1. Status på tilstanden - registrering av bevegelser. Styrets anbefaling av tiltak.
  2. Presentasjon av mottatte tilbud på ny bryggefront inklusiv innstilling.
  3. Vurdering av opp- og utløfting båter. Presentasjon av styrets anbefaling.     
 2. Orientering om tilbygget og renhold av våtrommet (dusj og toalett)
 3. Andre saker? 

Årsmøte vil bli avholdt torsdag 24.mars på Viks selskapslokaler klokka 18.

Agendaen vil være:

 1. Åpning, godkjenning av innkalling til årsmøte 
 2. Valg av møtedirigent 
 3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 
 4. Styrets årsberetning 
 5. Gjennomgang regnskap 
 6. Budsjett 
 7. Valg 
 8. Innkommende forslag

 

Etter årsmøtet er avholdt vil det bli avstemming av følgende saker:

 • Skal vi etablere ny spuntvegg?
 • Styret ber om mandat av årsmøte til å forhandle fram og gjennomføre den løsningen styret anbefaler.
 • Styret ber om mandat til å gjennomføre anbefalt løsning for opp- og utløfting av båter.

 

Ny dato for forslag til saker som skal behandles i årsmøtet er 10.mars. De kan sendes til styret via Kontakt Oss skjemaet på vår nett side www.skjaerviken.no

 

Det vil bli avholdt medlemsmøte på Viks selskapslokaler tirsdag 19.oktober klokka 18. Det vil bli servering av kaffe og kringle.

Agendaen for møtet er:

 • Informasjon om tilstanden på bryggefronten og foreslåtte tiltak
 • Informasjon om fornying av det elektriske anlegget på bryggene

Skjærviken Båtforening på Facebook